1. Polska 131 lotów
2. Niemcy 34 loty
3. Hiszpania 15 lotów
4. Portugalia 15 lotów
5. Wielka Brytania 14 lotów
6. Islandia 12 lotów
7. Francja 10 lotów
8. Stany Zjednoczone 10 lotów
9. Ukraina 10 lotów
10. Bułgaria 4 loty
11. Grecja 4 loty
12. Rosja 4 loty
13. Turcja 4 loty
14. Łotwa 4 loty
15. Belgia 2 loty
16. Cypr 2 loty
17. Egipt 2 loty
18. Estonia 2 loty
19. Grenlandia 2 loty
20. Maroko 2 loty
21. Norwegia 2 loty
22. Rumunia 2 loty
23. Serbia 2 loty
24. Szwajcaria 2 loty
25. Słowacja 2 loty
26. Węgry 2 loty
27. Włochy 2 loty
28. Zjednoczone Emiraty Arabskie 2 loty
29. Czechy 1 lot